logo REMGAZ
Gazy techniczne, mieszanki spawalnicze na bazie argonu, tlen acetylen, propan, azot, urzadzenia i materiały spawalnicze


REMGAZ sp. z o.o.
Zarząd
Księgowość


więcej informacji...
RCD Rudołtowice
Stacja Napełnialnia Butli Gazowych
Regionalne Centrum Dystrybucji


więcej informacji...
PSD Pszczyna
Punkt sprzedaży detalicznej
Zakład legalizacji butli gazowych


więcej informacji...
RCD Sobótka
Stacja Napełnialnia Butli Gazowych
Regionalne Centrum Dystrybucji


więcej informacji...
PSD Bytom
Punkt sprzedaży detalicznej


więcej informacji...


REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.