logo REMGAZPrzydatne informacje


 1. Jak otrzymać kartę charakterystyki zakupionego gazu?
 2. O czym powinienem pamiętać, odbierając gazy techniczne własnym transportem?
 3. Dlaczego butle gazowe należy zwracać z nadciśnieniem?
 4. Dlaczego należy dbać o właściwy stan techniczny i czystość butli?
Zadaj inne pytanie

 1. Jak otrzymać kartę charakterystyki zakupionego gazu?

  Jako na dostawcy, spoczywa na nas obowiązek dostarczenia wraz z towarem karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.  Karty te wydajemy wszystkim nowym Klientom, w punktach sprzedaży detalicznej, w chwili zakupu gazu. Nasi stali klienci posiadają już najczęściej aktualne wersje kart charakterystyki wszystkich zakupionych produktów. Ich duplikaty są wydawane na każde żądanie. Informujemy wszystkich Klientów o zmianach w treści kart charakterystyk. Nie udostępniamy ich do pobrania na stronach WWW.

 2. O czym powinienem pamiętać, odbierając gazy techniczne własnym transportem?

  Gazy techniczne należą do materiałów niebezpiecznych. Podstawowy czynnik zagrożenia to wysokie ciśnienie panujące w butli, grożące jej rozerwaniem. Dodatkowe czynniki to duszące, trujące, wybuchowe lub palne właściwości, zależne od konkretnego produktu. Do transportu gazów technicznych należy podchodzić z rozwagą i świadomością zagrożeń. Przewóz większych ilości materiałów niebezpiecznych, w szczególności pojazdami o DMC > 3,5T podlega ograniczeniom i jest obwarowany przepisami dot. transportu materiałów niebezpiecznych (ADR). Ale nawet przewożąc 1 butlę gazu warto stosować się do kilku podstawowych zasad:

  • Nie przewozić gazów technicznych w pojazdach o zamkniętej zabudowie (np. wewnątrz samochodu osobowego lub dostawczego o zamkniętym nadwoziu).
  • Nie przewozić butli nie zabezpieczonych przed przemieszczaniem w czasie hamowania, nagłych zmian prędkości lub kierunku jazdy. Butle gazowe przewożę w przeznaczonym do tego celu stalowym koszu, dobrze zabezpieczone pasami, kosz  również mocuję pasami do nadwozia pojazdu. Jeżeli nie posiadam odpowiednio przystosowanego pojazdu, korzystam z dostawy środkami  transportu dostawcy.
  • Nie przewozić butli bez kołpaków chroniących zawory przed uszkodzeniem.
  • Przed załadunkiem sprawdzić stan techniczny i legalizację butli. Nie przyjmować i nie przewozić pełnych butli bez ważnego badania technicznego poświadczonego stemplem UDT (legalizacja)
  • Nie przewozić butli bez nalepki zakładu napełniającego, umożliwiającej identyfikację jej zawartości
  • Nie przewozić butli bez karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, przed załadunkiem zapoznać się z jej treścią i wszystkimi zagrożeniami związanymiu z jej transportem i dalszym użytkowaniem.

 3. Dlaczego butle gazowe należy zwracać z nadciśnieniem?

  Klienci, którzy oczekują od nas z jednej strony konkurencyjnych cen ale z drugiej - dostaw produktów o odpowiedniej jakości powinni pomóc nam w jej zachowaniu. Starsze butle, a nie można udawać, że takich na rynku nie ma, nie posiadają wbudowanych w zawory mechanizmów zabezpieczających butle przed całkowitym opróżnieniem. Natomiast do butli całkowicie opróżnionych najczęściej przedostaje się woda z atmosfery, przyspieszając jej korozję, oraz powietrze, wprowadzające do gazu bardzo trudne do usunięcia zanieczyszczenia. Nie przestrzegając zasady zwrotu butli z lekkim nadciśnieniem, aktywnie wpływasz na pogorszenie jakości gazu, której wymagasz od Twojego dostawcy.

 4. Dlaczego należy dbać o właściwy stan techniczny i czystość butli?

  W największym skrócie - ponieważ od tego w skrajnych przypadkach może zależeć życie lub zdrowie - Twoje albo innych ludzi. Butle bez ważnej legalizacji lub z przebijanymi znakami dozoru technicznego, z niesprawnymi zaworami lub silnie zanieczyszczone z zewnątrz mogą być przyczyną poważnych w skutkach wypadków. Niektórzy użytkownicy butli gazowych tymczasem traktują ten temat dość niefrasobliwie. Mimo, że wiele się mówi o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy z tlenem, ciagle jeszcze nie jest powszechna świadomość, jak bardzo niebezpieczny jest to gaz, szczególnie w kontakcie z materiałami łatwopalnymi. Zanieczyszczenia na złomowiskach w dużej mierze składają się ze smaru, pozostałego na złomowanych urzadzeniach. Tlen w wysokim stężeniu, a taki znajduje się w butli, w kontakcie ze smarami zapala się błyskawicznie. Spala się wybuchowo, a wysoka temperatura może spowodować nawet zapłon stalowej butli, która w czystym tlenie pali się jak papier i nie można jej niczym ugasić, do czasu aż nie wypali się cały tlen. Nie dbając o czystość i stan techniczny butli tlenowych w czasie pracy dosłownie narażasz życie - własne oraz innych osób.  Dlatego prosimy o zwracanie na to szczególnej uwagi.

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.