logo REMGAZ


PSD Bytom


Punkt sprzedaży detalicznej

ul. Siemianowicka 105B
41-902 Bytom
tel.: +48 605-113-430

Czynne w godzinach 7-15

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.