logo REMGAZ

Gazy techniczne, mieszanki spawalnicze na bazie argonu, tlen acetylen, propan, azot, urzadzenia i materiały spawalnicze
Gazy techniczne, spożywcze, specjalne
  Gazy sprężone i skroplone:
 • Tlen techniczny 2.8 / 3.5
 • Argon techniczny 3.5 / 4.6 / 4.8 / 5.0
 • Azot sprężony 2.8 / 4.0 / 5.0
 • Dwutlenek węgla skroplony
 • Czynniki chłodnicze
 • Wodór sprężony 3.5
 • Hel sprężony 3.5 / 4.0 / 5.0
 • Gazy szlachetne: krypton 5.0, ksenon 5.0, neon 5.0
  Mieszaniny gazowe:
 • spawalnicze dwuskładnikowe Ar/CO2 (seria CM)
 • spawalnicze dwuskładnikowe Ar/O2 (seria OM)
 • spawalnicze trójksładnikowe Ar/O2/CO2 (seria CMO)
 • specjalistyczne z helem i wodorem (Hydromix/Helmix)
 • spożywcze N2/CO2 (seria CN)
 • Powietrze sprężone syntetyczne
 • inne - wg specyfikacji Klienta
  Gazy palne:
 • Acetylen techniczny spawalniczy
 • Propan-butan techniczny
 • Propan techniczny
 • Propan czysty
  Inne:
 • Legalizacja UDT butli gazowych
 • Czyszczenie, malowanie butli, wymiana zaworów
 • Napełnianie butli stałych urządzeń gaśniczych

         więcej...


REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.