logo REMGAZ


PSD Pszczyna


Punkt sprzedaży detalicznej - wymiana butli
Zakład legalizacji butli gazowych


Ul. Hetmańska 14A
43-200 Pszczyna
Tel.: +48 32 3263000
Tel.: +48 32 3263001
Numery wewnętrzne: 21,22
Kom.: +48 601 341 311

Czynne w godzinach pon. - pt. 6.00 - 16.00 sobota 8.00 - 12.00

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.