logo REMGAZ


RCD Rudołtowice


Stacja Napełniania Butli Gazowych
Regionalne Centrum Dystrybucji


Ul. Wolności 98a
43-229 Rudołtowice
Tel.: +48 32 448-25-25
Tel.: +48 32 211-24-16
Kom.: +48 661 600 800

Uwaga: oddział nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży detalicznej.
Na wyżej podane numery prosimy dzwonić w sprawie zamówień i dostaw.

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.