logo REMGAZ


RCD Sobótka


Stacja Napełniania Butli Gazowych
Regionalne Centrum Dystrybucji
Punkt wymiany butli


Ul. Mickiewicza 55a
55-050 Sobótka
Tel.: +48 71 311-96-94
Kom.: +48 607 654 434

Czynne w godzinach 7-15

REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.